MAIN MENU
නිරන්තරයෙන්ම ඔබට පහසු සේවාවක් අත්කරදීම තහවරු කරනු සදහා ඔබේ බිල්පත් ගෙවීමද පහසු ආකාරයට සිදු කිරීමට අප විසින් කටයුතු යොදා ඇත.
eබිල්පත් සේවාව මගින් දිවයින පුරා පිහිටි ප‍්‍රධාන පෙලේ ගෙවීම් ජාලයන් 8 ක මධ්‍යස්ථානවලදී මෙන්ම කෙටි පණිවිඩ ඔස්සේ ද සිදු කල හැක.

 

බිල් ගෙවන ආකාර

ගෙවීම් ක‍්‍රමවේදයන්

ඔබේ බිල්පත් වඩාත් පහසුවෙන් ගෙවීම සදහා පහත සදහන් ක‍්‍රමවේදයන් ද ඔබට භාවිතා කල හැක.

 • මුදල්
 • චෙක්පත්
 • නිත්‍ය නියෝග
 • ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්
 • ඔන්ලයින් ගෙවිම් (Online Pay)

මුදල්

ඕනෑම ගෙවීම් මධ්‍යස්ථානයකින් මුදල් ගෙවා ඔබගේ බිල්පත ගෙවිය හැක.

චෙක්පත්

“මූල්‍ය කළමණාකරු”, මොබිටෙල් පුද්ගලික සමාගම, 108. W.A.D රාමනායක මාවත,

කොළඹ 02 යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි කර “මොබිටෙල් පුද්ගලික සමාගම” නමින් ලියූ චෙක්පතක් සමග මොබිටෙල් බිලෙහි ඉරා වෙන්කල හැකි කොටස ද පුරවා එවන චෙක්පත් මගින් බිල ගෙවිය හැක. (චෙක්පතෙහි පිටුපස ඔබේ මොබිටෙල් අංකය පැහැදිලිව සටහන් කරන්න.)

නිත්‍ය නියෝග

ඇමේක්ස් කාඞ්පත් හිමියන් සිය ඉල්ලූම් පත‍්‍රය ලබා ගැනීම හා භාරදීම නොම්බර 107,  ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07 ලිපිනයේ පිහිටි ඇමෙක්ස් කාඞ්පත් මධ්‍යස්තානයෙන් සිදු කර ගත හැක.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්

මාස්ටර් හා වීසා කාඩ්පත් හිමියන්ට අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා සිය බිල්පත් ගෙවිය හැක. එහි My Account මගින් ඔබගේ ගිණුමට පිවිසී “Pay online” මගින් ගෙවීම් සිදු කළ හැක.

ඔබේ බිල්පත අවබෝධ කරගන්න

ඔන්ලයින් ගෙවිම් (Online Pay) - Click කරන්න

 

පින්තූරයේ සදහන් බිල්පතෙහි ඒ ඒ නොම්මර වලින් දක්වා ඇති ස්ථාන පිළිබද විස්තර :

1. ග‍්‍රාහක නම හා ලිපිනය

2.

ගිණුම් අංකය : ඔබේ ගිණුම හදුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විශේෂිත අංකය.

3.

මොබිටෙල් අංකය : අංක 10 කින් යුත් ඔබේ ජංගම දුරකතන.

4. බිල් අංකය : බිල්පතක් හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරන විශේෂිත අංකය
5. බිල්පත් දිනය : සෑම මසකම ඔබගේ බිල්පත සැකසෙන දිනය
6.
ගෙවිය යුතු දිනය : මෙහි සඳහන් දිනට හෝ ප‍්‍රථම ඔබ විසින් බිල්පත ගෙවිය යුතු වේ
7. අවසාන බිලට ශේෂය: පෙර බිල්පත සඳහා ගෙවිය යුතු හිග මුදල
8.
ලැබුණු ගෙවීම්: පසුගිය බිල්පත් දිනයේ සිට ‍මේ මස බිල්පත් දිනය දක්වාගෙවා ඇති සියලු මුදල්
9. ශේෂය: ගෙවීම් අඩු කිරීමෙන් පසුව පසුගිය බිල්පත සඳහා හිග මුදල
10.
මේ මස අය කිරීම: බිල්පත සැකසෙන කාල සීමාව තුළ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල
11.
ගෙවීමට ඇති මුලූ මුදල: මේ මස අය කිරීම සහ පසුගිය බිල්පත් සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල
12.
මාසික ගාස්තු වල එකතුව:පැකේජ සඳහා නියමිත ගාස්තුව සහ වර්ධිත සේවාවන් (VAS) සඳහා අය කරන මාසික ගාස්තු වල මුලු එකතුව මෙමගින් පෙන්නුම් කෙරේ (VAT බදු සහිතව )
13.
මුලු ඇමතුම් ගාස්තුව: බිල්පත් කාල සීමාව තුළ ලබාගන්නා දේශීය (සාමාන්‍ය /වීඩියෝ ), IDD (ඇතොත්) මුළු ඇමතුම් (VAT බදු සහිතව )
14. වර්ධිත සේවාවන් සඳහා මුලු අයකිරීම්: වර්ධිත සේවා භාවිතය සඳහා බිල්පත් කාල සීමාව තුළ අයවිය යුතු මුළු මුදල (VAT බදු සහිතව )
15. භාවිතා කරන ලද දත්ත සඳහා ගාස්තුව: බිල්පත් කාල සීමාව තුළ භාවිතා කරන ලද GPRS සඳහා ගාස්තුව (VAT බදු සහිතව )
16.
අනෙකුත් අයකිරීම්: මුළු බිල්පත් අගය (VAT රහිතව) මත අයකරනු ලබන රජයේ බදු ගාස්තු
17.
බදු අය නොකරන සේවාවන්: VAT බදු අය නොකරන සේවාවන් මෙහි ඇතුළත් වේ.

 

බිල් ගෙවීම්

මොබිටෙල් මධ්‍යස්ථාන
 • ශ‍්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ටෙලිෂොප් මධ්‍යස්ථාන
 • ශ‍්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ප‍්‍රාදේශීය කාර්යාල
 • සිංගර් මෙගා මධ්‍යස්ථාන
 • බලයලත් නියෝජිතයන්
 • කීල්ස් සුපර් වෙලඳසැල් (මෙහිදී ගෙවිය හැක්කේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් මඟින් පමණක් වන අතර ගනුදෙනුව ගිණුම්ගතවීමට පැයක් පමණ ගතවනු ලැබේ)
 • ආර්පිකෝ වෙලඳසැල්
 • බැංකු මගින් - මහජන බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, හැටන් නැෂනල් බැංකුව හා නේෂන්ස් ට‍්‍රස්ට් බැංකුව වෙත කරනු ලබන ගෙවීම් එසැනින්ම ගිණුම් ගත වන අතර කොමර්ෂල් බැංකුව, යුනියන් බැංකුව, PABC බැංකුව හා සෙලාන් බැංකුව වෙත සිදු කරනු ලබන ගෙවීම් ගිණුම්ගත වන්නේ ඊලග වැඩ කරන දිනයේ දීය.

ඔබට ලගම ගෙවීම් මධ්‍යස්ථාන මෙතනින් සොයා ගන්න.

කෙටි පණිවුඩ සේවාව මඟින් බිල්පත් ගෙවීම

හැටන් නැෂනල් බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව, එච්.එස්.බී.සී බැංකුව,මහජන බැංකුව හෝ ලංකා බැංකුවේ ගිණුම් හිමි මොබිටෙල් ගනුදෙනුකරුවන්ට කෙටි පණිවුඩයක් මගින් සිය පෙර ගෙවුම් ගිණුමේ ශේෂය ඉහල දැමීම හා පසුගෙවුම් ගිණුමේ බිල්පත් ගෙවීම සිදුකල හැක.

කෙටි පණිවිඩ බැංකු සේවාව මඟින් ඔබට ලබාගත හැකි අනෙකුත් සේවා:

කෙටි පණිවිඩ බැංකු සේවාව සඳහා මොබිටෙල් සිම්පතෙහි සුවිශේෂ වූ මෙනුව තුලින් ඔබට පහසුකම් රැසක් ඉක්මනින් ඉටුකර ගත හැක. කෙටි සේවා මගින් ක්ෂණිකව ඉටු කර ගත හැකි එම අනෙකුත් අවශ්‍යතාවයන් මෙසේය.
 • ගිණුම් ශේෂය විමසීම
 • ගිණුමකින් ගිණුමකට මුදල් යැවීම
 • ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් ශේෂ විමසීම
 • ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත් බිල් ගෙවීම
 • අත්‍යාවශ්‍ය බිල්පත් ගෙවීම

මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට හා ලියාපදිංචි වීමට ඔබට ලඟම පිහිටි මොබිටෙල් මධ්‍යස්ථානය, එච්.එන්.බී. බැංකුව, සම්පත් බැංකුව, කොමර්ෂල් බැංකුව, එච්.එස්.බී.සී බැංකුව,මහජන බැංකුව හෝ ලංකා බැංකුව වෙත පියනගන්න.

කෙටි පණිවුඩ බැංකු සේවාව සඳහා අයදුම්පත් බාගත කරගන්න
 

 

e බිල්පත් සේවාව

කඩදාසි භාවිතය අවම කර පරිසරය රැකීමට දායක වෙමින් e බිල්පත් සේවාව හා ලියාපදිංචි වන ඔබට පහත පහසුකම් හිමි වේ.

 • ඔබගේ සවිස්තරාත්මක මාසික බිල්පත PDF ලේඛනයක් ලෙස භාගත කර ගැනීම හා බලා ගැනීමට හැකිවීම.
 •  පසුගිය මාස තුනක ඔබගේ බිල්පත් භාගත කරගැනීම හා ලබා ගැනීම.
 •  ඕනෑම වේලාවක ඕනෑම ස්ථානයක සිට බිල්පත් ගෙවීමට හැකිවීම.
 •  ඔබගේ බිල්පත සූදානම් වූ විට කෙටි පණිවිඩයක් මඟින් දැනුවත් කිරීම.

e බිල්පත් සේවාව ඔබ ජයග‍්‍රාහකයෙක් කරන අයුරු

e බිල්පත් සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන සියලූ පාරිභෝගිකයන් සඳහා වාර්ෂික දිනුම් ඇදීමේ දී Laptop පරිඝණක දිනා ගත හැකි අතර මාසික දිනුම් ඇදීමේදී මොඩම් හා ශ්‍රී ලංකා ක‍්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නිල සලකුණ සහිත ටී ෂර්ට් දිනාගත හැක.
e බිල්පත් සේවාව සදහා ලියාපදිංචි වීමට ඔබගේ ගිණුම දැක්වෙන ‘My Account’ මෙනුවට ගොස් ‘Activate E-Bill’ යන විධානය අනුගමනය කරන්න.
දැනටමත් ඔබ ‘My Account’ මඟින් ඔබගේ ගිණුමක් ක‍්‍රියාත්මක කර නොමැතිනම් මෙතනින් ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වන්න.

ගෙවීම් ක‍්‍රමවේදයන්

ඔබේ බිල්පත් වඩාත් පහසුවෙන් ගෙවීම සඳහා පහත සඳහන් ක‍්‍රමවේදයන් ද ඔබට භාවිතා කල හැක.

 • මුදල්
 • චෙක්පත්
 • නිත්‍ය නියෝග
 • ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්

මුදල්

ඕනෑම ගෙවීම් මධ්‍යස්ථානයකින් මුදල් ගෙවා ඔබගේ බිල්පත ගෙවිය හැක.

චෙක්පත්

“මූල්‍ය කළමණාකරු”, මොබිටෙල් පුද්ගලික සමාගම, 108. W.A.D රාමනායක මාවත, කොළඹ 02 යන ලිපිනයට ලියාපදිංචි කර “මොබිටෙල් පුද්ගලික සමාගම” නමින් ලියූ චෙක්පතක් සමග මොබිටෙල් බිලෙහි ඉරා වෙන්කල හැකි කොටස ද පුරවා එවන චෙක්පත් මගින් බිල ගෙවිය හැක. (චෙක්පතෙහි පිටුපස ඔබේ මොබිටෙල් අංකය පැහැදිලිව සටහන් කරන්න.)

නිත්‍ය නියෝග

 • ඇමේක්ස් කාඩ්පත් හිමියන් සිය ඉල්ලූම් පත‍්‍රය ලබා ගැනීම හා භාරදීම නොම්බර 107, බර්මගල මාවත, කොළඹ 07 ලිපිනයේ පිහිටි ඇමෙක්ස් කාඩ්පත් මධ්‍යස්ථානයෙන් සිදු කර ගත හැක.

ක්‍රෙඩිට් කාඩ්පත්

 • මාස්ටර් හා වීසා කාඩිපත් හිමියන්ට අපගේ වෙබ් අඩවිය හරහා සිය බිල්පත් ගෙවිය හැක. එහි My Account මගින් ඔබගේ ගිණුමට පිවිසී “Pay online” මඟින් ගෙවීම් සිදු කළ හැක.

ඔබේ බිල්පත අවබෝධ කරගන්න

 

 

පිංතුරයේ සඳහන් බිල්පතෙහි ඒ ඒ නොම්මර වලින් දක්වා ඇති ස්ථාන පිළිබඳ විස්තර :

1.  ග‍්‍රාහක නම හා ලිපිනය
2.  ගිණුම් අංකය : ඔබේ ගිණුම හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලබන විශේෂිත අංකය.
3.  මොබිටෙල් අංකය : අංක 10 කින් යුත් ඔබේ ජංගම දුරකතන.
4.  බිල් අංකය : බිල්පතක් හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරන විශේෂිත අංකය
5.  බිල්පත් දිනය : සෑම මසකම ඔබගේ බිල්පත සැකසෙන දිනය
6.  ගෙවිය යුතු දිනය : මෙහි සඳහන් දිනට හෝ ප‍්‍රථම ඔබ විසින් බිල්පත ගෙවිය යුතු වේ
7.  අවසාන බිලට ශේෂය: පෙර බිල්පත සඳහා ගෙවිය යුතු හිඟ මුදල
8.  ලැබුණු ගෙවීම්: පසුගිය බිල්පත් දිනයේ සිට ‍මේ මස බිල්පත් දිනය දක්වාගෙවා ඇති සියලු මුදල්
9.  ශේෂය: ගෙවීම් අඩු කිරීමෙන් පසුව පසුගිය බිල්පත සඳහා හිඟ මුදල
10.  මේ මස අය කිරීම: බිල්පත සැකසෙන කාල සීමාව තුළ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල
11.  ගෙවීමට ඇති මුළු මුදල: මේ මස අය කිරීම සහ පසුගිය බිල්පත් සඳහා ගෙවිය යුතු මුදල
12.  මාසික ගාස්තු වල එකතුව:පැකේජ සඳහා නියමිත ගාස්තුව සහ වර්ධිත සේවාවන් (VAS) සඳහා අය කරන මාසික ගාස්තු වල මුළු එකතුව මෙමඟින් පෙන්නුම් කෙරේ (VAT බදු සහිතව )
13.  මුළු ඇමතුම් ගාස්තුව: බිල්පත් කාල සීමාව තුළ ලබාගන්නා දේශීය (සාමාන්‍ය /වීඩියෝ ), IDD (ඇතොත්) මුළු ඇමතුම් (VAT බදු සහිතව )
14.  වර්ධිත සේවාවන් සඳහා මුලු අයකිරීම්: වර්ධිත සේවා භාවිතය සඳහා බිල්පත් කාල සීමාව තුළ අයවිය යුතු මුළු මුදල (VAT බදු සහිතව )
15.  භාවිතා කරන ලද දත්ත සඳහා ගාස්තුව: බිල්පත් කාල සීමාව තුළ භාවිතා කරන ලද GPRS සඳහා ගාස්තුව (VAT බදු සහිතව )
16.  අනෙකුත් අයකිරීම්: මුළු බිල්පත් අගය (VAT රහිතව) මත අයකරනු ලබන රජයේ බදු ගාස්තු
17.  බදු අය නොකරන සේවාවන්: VAT බදු අය නොකරන සේවාවන් මෙහි ඇතුළත් වේ 

Looking for...