MAIN MENU

சாத்தியமான அனைத்து வழிமுறைளையும் உபயோகித்து உங்களுக்கு சௌகரியதை வழங்கவேண்டும் என்ற எமது நோக்கத்திற்கு அமைவாக மின்முறைப் பட்டியல், உங்களது நகரத்திலே எட்டு வகையான அமைவிடங்களிலுள்ள கருமபீடங்களின் வாயிலாகச் செலுத்துதல் மற்றும் குறுஞ்செய்திச்சவை (SMS) வாயிலாகச் செலுத்துதல் ஆகிய மூன்று வழிகளிலே உங்களது கட்டணப் பட்டியலுக்கான கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்வதற்கு நாம் வழிசமைத்துள்ளோம்.

கட்டணஞ் செலுத்தும் வழிமுறைகள்

Payment Methods

To make bill payment even easier, we ensure that you can make payments in any of these four ways:

 • Cash
 • Cheques
 • Standing Orders
 • Credit Card

Cash Now you can pay your bill by cash at any of our payment centers. Cheques Do this by posting a cheque under registered cover to Manager Finance, Mobitel (Pvt) Limited, 108, W.A.D RamanayakeMawatha, Colombo 02. The Cheque should be written in favour of “Mobitel (Pvt) Ltd.”, along with the tear-off part of the bill. (Please indicate your Mobitel number clearly on the reverse of the cheque). Standing Orders

 1. You have to fill the application available at Mobitel for "Standing Instruction" for MASTERCARD & VISA credit card holders. We will debit your card directly every month.
 2. Amex Card holders need to obtain / send application directly from / to Amex Card Centre, No. 107 DharmapalaMawatha, Colombo 07.
Credit Card
 1. Use your credit card to make the payment by filling & posting the tear-off part of the Mobitel bill. (Clearly write the credit card number, the expiry date & Mobitel number in the given boxes.)
 2. Make an online payment by credit card through our website for MASTERCARD & VISA card holders. Please login to 'My Account' and select the option 'Pay Online'.
Understand Your Bil
Check your callout numbers

Refer to callout numbers in the image above:
 1. Customer Name and Billing Address
 2. Account Number: A unique number that identifies your account.
 3. Mobitel Number: Your ten digit mobile number.
 4. Bill Number: A unique number that identifies the bill.
 5. Bill Date: The date the bill is processed.
 6. Due Date: The date the customer is required to settle the bill. Preferably on or     before the date stated here.
 7. Balance brought forward: The balance remaining from your last bill. (Payment/s not received for previous bills, prior to the billing date.)
 8. Payment Received: Payments received during the last billing period.
 9. Arrears: If the full payment is not received from the previous bills, the balance carried forward will reflect here.
 10. This month charge: The total bill for the current billing period.
 11. Total Payable: This reflects the total of the current bill and any balance carried forward from the previous bill/s.
 12. Total of Subscription (with VAT): The monthly subscription of the tariff package and chargeable VAS services including VAT.
 13. Total Call Charges (with VAT): The total call charges of local (voice/video), IDD, Roaming for the period the bill is generated including VAT.
 14. Total of VAS (with VAT): The total charges on VAS services for the period the bill is generated including VAT.
 15. Total of Data: The total charges on GPRS data for the period the bill is generated including VAT.
 16. Total Account Adjustment: The MSL, ECL & NBT applicable on the total charges (excluding VAT).
 17. VAT Exempted Items: The items which are VAT exempted will reflect here.

கொடுப்பனவு முறைகள்

மொபிடெல் கிளைகள் 

 • ஸ்ரீலங்கா ரெலிக்கொம் ரெலிஷொப்புக்கள்
 • ஸ்ரீலங்கா ரெலிக்கொம் பிராந்திய தொலைதொடர்பு அலுவலகங்கள்
 • சிங்கர் மெகா காட்சியறைகள்
 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள்
 • கீல்ஸ் சுப்பர் விற்பனை நிலையங்கள் கொடுப்பனவு 1 மணித்தியாலத்தின் பின்னரே கணக்கிலே பதிவு வைக்கப்படும் – கடனட்டை மற்றும் பணக் கொடுப்பனவுகள் மட்டும்)
 • ஆர்ப்பிக்கோ
 • வங்கிகள் – மக்கள் வங்கி, சம்பத் வங்கி, ஹட்டன் நஷனல் வங்கி மற்றும் நேஷன்ஸ் டிரஸ்ட் வங்கி ஆகியவற்றிலே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற பட்டியல் கொடுப்பனவுகள் ஒன்லைன் வாயிலாக கணக்கிலே பதிவு வைக்கப்படுவதுடன், கொமர்ஷல் வங்கி, யூனியன் வங்கி, PABC வங்கி மற்றும் செலான் வங்கியிலே மேற்கொள்ளப்படுபவை அடுத்த வங்கிச்சேவைத் தினத்தன்று கணக்கிலே பதிவுவைக்கப்படும்

உங்களுக்கு அருகாமையிலுள்ள மொபிடெல் நிலையத்தை  நாடுங்கள்

குறுஞ்செய்திச்சேவை (SMS) வாயிலாக

ஹட்டன் நஷனல் வங்கி (HNB), சம்பத் வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி மற்றும் HSBC ஆகிய வங்கிகளிலே மொபிடெல் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களது முற்கட்டணத்திட்டக் கணக்குகளுக்கு மீள்நிரப்பல் (றீலோட்) செய்துகொள்ள முடிவதுடன், தங்களது பிற்கொடுப்பனவுத்திட்ட பட்டியல்களுக்கான கொடுப்பனவை குறுஞ்செய்திச்சேவை (SMS) வாயிலாக மிக இலகுவான வழியிலே மேற்கொள்ள முடிகின்றது.

 

குறுஞ்செய்திச்சேவை (SMS) வாயிலாக நீங்கள் முகாமைத்துவம் செய்யக்கூடிய ஏனைய அம்சங்கள்:
SMS வங்கிச்சேவையை மேற்கொள்வதற்காக மொபிடெலின் பட்டிச்சட்ட முன்னெப்புடனான தொகுதியின் சௌகரியத்தை அனுபவியுங்கள். உங்களுடைய சிம் அட்டையிலே பாவனையாளருக்கு மிகவும் இலகுவான வழியிலே உள்ளிணைக்கப்பட்டுள்ள தொகுதியானது எண்ணற்ற குறுகிய இரகசிய இலக்கங்களை மனப்பாடம் செய்யவேண்டிய சிக்கல்களிலிருந்து முற்றிலுமாக விடுவிக்கின்றது.
 • கணக்கு மீதி விசாரணைகள்
 • நிதி மாற்றீடுகள்
 • கடனட்டை நிலைமை விசாரணைகள்
 • கடனட்டை பட்டியல் கொடுப்பனவுகள்
 • பாவனைக் கட்டணங்களின் கொடுப்பனவுகள்

இதற்காகப் பதிவுசெய்து கொள்வதற்கான மேலதிக விபரங்களுக்கு தயவுசெய்து மொபிடெல், HNB, சம்பத் வங்கி, கொமர்ஷல் வங்கி அல்லது HSBC வங்கிக் கிளைக்கு இன்றே விஜயஞ்செய்யுங்கள்

 

Download SMS Banking Applications
 

 

How can the customers activate E-bill service?
 • By dialing #9900#
 • Using My account
 • By using the Mobitel Self-care App
 • By calling 1717
What are the rewards that the customer gets when activating E-bill service?
2GB data from the next billing cycle.
Can the customer receive multiple rewards?
 • Yes, upon activation each mobile number will get the benefit of 2GB data bundle.
 • Yet THE same number will not be granted the 2GB reward twice and the 2 GB reward will be only a one-time offer
How can a customer change the e-mail address?
 • Customer can dial #9900# from the phone which the E-bill service is activated and change the email address as per his/ her choice
 • Customer can change by calling 1717
 • Customer can change by login in to ‘My account’
Will customers who registered previously get entitled for rewards?
No. Only the new registrations made within the promotional period gets rewarded.
If a customer who have deactivated the e-bill before reactivated the service during the promotional period, is he also eligible for rewards?
Yes. Any new registrations or reactivations during the promotional period will be eligible for rewards.
Yet if the reward was granted prior the customer will not get the 2GB
When will the customers get the reward?
The customers will get the reward at the next billing cycle.
What is the shortest method to activate the Service?
 • Simply dial #9900#
 • Select activate e-bill
 • Enter the email address in the given window and the service will be activated

 

Usage Details - Get your Post-paid usage details via text > Just Give a missed Call to 0701 755 777

 

 

Usage Details - Post-paid usage details through the Mobitel Selfcare App

 

 

 

வாடிக்கையாளருக்கான அறிவுறுத்தல்கள்
 • உங்கள் கடன் எல்லை எவ்வாறு இருப்பினும் தற்காலிக சேவை துண்டிப்பை தவிர்க்க தயவுசெய்து மாதந்த பட்டியலை உரிய திகதிக்கு அல்லது அதற்கு முன்பு செலுத்த வேண்டும்.
 • உங்கள் தொலைபேசி பாவனை கடன் எல்லைக்கு உட்பட்டது. மேலதிக விபரங்களுக்கு, https://webapps.mobitel.lk/CreditLimitEnhancementApp என்ற தளத்திற்கு செல்லுங்கள் அல்லது எமது 24 மணிநேர வாடிக்கையாளர் சேவை துரித இலக்கம் 1717ற்கு அழையுங்கள்.
 • கடன் எல்லை - உங்கள் கடன் எல்லை பட்டியல் கட்டணம் செலுத்தவேண்டிய திகதிவரை பாவிக்கக்கூடிய அதியுயர் பெறுமதி (பட்டியற்படுத்தப்பட்ட மற்றும் தற்போதைய பாவனை தொகை) குறிக்கின்றது.
 • தடைகள் அற்ற சேவையை அனுபவிக்க அனைத்து பட்டியல் கட்டணங்களும் செலுத்தவேண்டிய திகதிக்கு அல்லது அதற்கு முன்பு செலுத்தல் முக்கியமாவதோடு கடன் எல்லையை மீறும் சந்தர்ப்பத்தில் உரிய திகதிக்கு முன்பாக இடைக்கால கட்டணம் செலுத்துவதற்கு வேண்டப்படுவீர்கள்.
 • நிராகரிக்கப்பட்ட காசோலைகளுக்கு ரூபா.300/- வீதம் தண்டப்பணம் அறவிடப்படும்.
 • கணக்கு மிகுதி பாவனை தொகையை உடனடியாக அறிந்துக்கொள்ள,

  • https://www.mobitel.lk/selfcare-app மூலம் Selfcare App ற்கு செல்லுங்கள்.
  • 070175777 என்ற இலக்கத்திற்கு missed call அழைப்பு ஏற்படுத்துங்கள்.
  • #1456# ற்கு அழையுங்கள்
  • Usage என்பதனை 4567 ற்கு SMS அனுப்புங்கள்
  • 1456 ற்கு அழையுங்கள்
  • SLTMobitel Vitrual Assistant வட்ஸ் எப் 0710755777 இலக்கம் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்.
 • இலத்திரனியல் பட்டியலை பெற்றுக்கொள்ள EBill ற்கு பதிவு செய்யுங்கள். www.mobite.lk ற்கு சென்று ‘My Account’ மூலம், https://www.mobitel.lk/selfcare-app ற்கு சென்று Selfcare App மூலம், அல்லது #9900# ற்கு அழையுங்கள்.
 • பட்டியல் தொடர்பான எந்தவொரு முறைப்பாடும், பட்டியல் திகதியிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் எமது கவனத்திற்கு கொண்டுவரப்பட வேண்டும். (bill@mobitel.lk என்ற இலத்திரனியல் முகவரிக்கு அனுப்புங்கள் அல்லது எமது 24 மணிநேர வாடிக்கையாளர் சேவை துரித இலக்கம் 1717ற்கு அழையுங்கள்).
 • உங்கள் விபர மாற்றங்களுக்கு, எமது சேவை நிலையத்திற்கு பயணியுங்கள், அல்லது கடிதம்/ இலத்திரனியல் கடிதம் info@mobitel.lk ற்கு உங்கள் கையொப்பத்துடன் அனுப்புங்கள்.

Looking for...