MAIN MENU

 

mQuiz Promo

 

මම මෙම තරඟයට සහභාගි වෙන්නේ කොහොමද?

අංක 2020 අමතා තරඟය සඳහා ලියාපදිංචි වීමෙන්.

මෙම තරඟයෙන් ඉවත් වෙන්නේ කොහොමද?

අංක 2020 අමතා උපදෙස් පිළිපැදීමෙන් හෝ END ලෙස ටයිප් කර 2020 වෙත SMS කිරීමෙන්.

නිවැරදි පිළිතුරක් දීමට අවස්ථා කීයක් මට හිමිවෙනවාද?

එක් වරක් පමණයි. නැවත උත්සාහ කිරීමට අවකාශ නැත.

නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහා මට ලකුණු කීයක් ලැබනෙවද?

ලකුණු 10ක්

වැරදි පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු අඩුකිරීමක් සිදු වේද?

නැහැ. වැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු අඩු නොවේ. නමුත් එවිට කිසිදු ලකුණුක් හිමි නොවේ.

මට ඕනෑම අවස්ථාවක තරඟයට ලියාදිංචි විය හැකිද?

ඔව්. වලංගු කාලසීමාව තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබට තරඟයට ලියාදිංචි විය හැක.

ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු දීම සඳහා මට කොපමණ කාලයක් ගත හැකිද?

එක් ප්‍රශ්නයක් සඳහා මිනිත්තුවක් පමණ

මාගේ ලකුණු තත්ත්වය දැන ගැනීමට කළ යුත්තේ කුමක්ද?

2020 ඇමතුම අවසානයේදී ඔබට ලකුණු තත්ත්වය සඳහන් කෙටි පණිවිඩයක් ලැබෙනු ඇත. නැතිනම් SCORE ලෙස TYPE කර 2020 වෙත SMS කිරීමෙන් ද ලකුණු දැනගත හැක.

මට අවශ්‍ය වේලාවට අංක 2020 ඩයල් නොකර ලකුණු දැනගත හැකිද?

ඔව්. SCORE ලෙස TYPE කර 2020 වෙත SMS කිරීමෙන් ද ලකුණු දැනගත හැක.

පෙරගෙවුම් හෝ පසුගෙවුම් යන ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකුට මෙම තරඟයට ඉදිරිපත් විය හැකිද?

ඔව්

ජයග්‍රාහකයන් තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

තරඟය අවසානයේ උපරිම ලකුණු ලබා ගන්නා තරඟකරුවන් 3 දෙනා සඳහා ප්‍රථම, දෙවන හා තුන්වන ස්ථානයන්ට අදාළ තෑගි හිමි වනු ඇත. ලකුණු සමවන අවස්ථාවලදී කුසපත් ඇදීමෙන් ජයග්‍රාහකයන් තෝරා ගනු ඇත. ප්‍රධාන  ත්‍යාග තුනට අමතරව සෙසු උපරිම ලකුණු ලාභීන් 5 දෙනෙක් සඳහා සැනසිලි තෑගි 5ක් හිමි වේ. මෙහිදී ද ලකුණු සමවන අවස්ථාවලදී කුසපත් ඇදීමක් සිදු වේ. ඒ අනුව තරඟය සඳහා නියමිත මුළු තෑගි ගණන අටක් පමණකි.

ක්ෂණික රීලෝඩ් තෑගි යනු කුමක්ද?

තරඟය අතරතුර සෑම පැයකටම වරක් අහඹු ලෙස තෝරා ගන්නා ජයග්‍රාහකයෙකු සඳහා රුපියල් 200ක රීලෝඩ් දිනාගත හැකිය. ඒ සඳහා අදාළ තරඟකරුවෙත අහඹු ලෙස යොමුවන විශේෂ ප්‍රශ්නයකට නිවැරදි පිළිතුර ලබා දිය යුතු වේ. තරඟය කාලය පුරා පැයකට වරක් දිනා ගැනීම සඳහා මෙවැනි තෑගි 2160 වෙන් කර ඇත.

ජයග්‍රාහකයන් වෙත ලැබෙන තෑගි මොනවාද?

පහත වගුවේ දක්වා ඇති අකාරයට මුදල් තෑගි හිමි වේ.

 
ස්ථානය ත්‍යාගය
ප්රථම Rs. 300,000
දෙවන Rs. 200,000
තෙවන Rs. 100,000
10 x සැනසිලි තෑගි Rs. 20,000 බැගින්
2160 x ක්ෂණික රීලෝඩ් තෑගි Rs. 200 බැගින්
 

.  

තරඟ කාලසීමාව කොපමණ ද?

2017 පෙබරවාරි පළවන දින ආරම්භ වී මැයි පළවන දින දක්වා දින 90ක කාලයක්.

තරඟය ඉදිරිපත් වන භාෂාවන් මොනවාද?

සිංහල හා දෙමළ පමණකි.

තරඟය සඳහා දායකත්වය ලබා ගැනීමට මා හට වැය වන මුදල කොපමණ ද?

දායකත්වය සඳහා ලියාපදිංචි වීමට දිනකට රුපියල් පහක් සහ බදු අයවේ. දිනකට එක් තරඟකරුවෙකු වෙත හිමි වන්නේ ප්‍රශ්න තුනකි.

දිනකට නියමිත ප්‍රශ්න තුනට පිළිතුරු දුන් පසුව ඉදිරි ප්‍රශ්න කලින් ලබා ගන්න හැකිද?

ඔව්. එක් කතාංගයක් සඳහා රුපියල් පහක් ගෙවීමෙන් ඉදිරි ප්‍රශ්න ලබා ගත හැකියි. සෑම කතාංගයක් අවසානයේ දීම ඉදිරි ප්‍රශ්න අවශ්‍යදැයි ඔබෙන් විමසනු ඇත.

මා හට යම් දිනයක අතපසු වන ප්‍රශ්න වෙනත් දවසක නැවත ක්‍රීඩා කළ හැකිද?

ඔව්. ඔබගේ අතපසු වූ ප්‍රශ්න සඳහා ඔබට ඒ වන විටත් දෛනික ගාස්තු අය වී ඇත්නම් එම ප්‍රශ්න ක්‍රීඩා කළ හැක.

දින අනූවක් දිනපතා ක්‍රීඩා නොකර තරඟය ඉක්මණින් අවසන් කළ නොහැකිද? 

පුළුවනි. අදාළ ගාස්තුව ගෙවා ඉදිරි කතාංග ලබා ගැනීමෙන් සම්පූර්ණ තරඟය එක වරම හෝ කොටස් වශයෙන් හෝ කලින් අවසන් කළ හැක.

තරඟය අවසන් කළ පසු මට තරඟය නැවත ක්‍රීඩා කළ හැකිද?

එසේ කළ නොහැක.

අදාළ දින අනූව ඇතුළත මට තරඟය අවසන් කළ නොහැකි වුනොත්?

අවසන් දිනය වන 2017 මැයි මස 02 වන දා වන විට අවසන් කර නොමැති තරඟ කරුවන් සඳහා දින පහක අතිරේක කාලයක් හිමි වේ.

අදාළ දින අනූව ඇතුළත මට තරඟයට දායකවීමට නොහැකි වුනොත්?

තරඟය සඳහා දායක් විය හැකි වන්නේ 2017 පෙබරවාරි පළවන දින සිට මැයි මස පළවන දින දක්වා දක්වා පමණි.

මම ජයග්‍රාහකයෙකු ද නැද්ද යන්න දැන ගන්නේ කෙසේද?

තෝරා ගන්නා ජයග්‍රාහකයන් මොබිටෙල් ආයතනයේ නියෝජිතයන් මගින් පෞද්ගලිකව දුරකතන අංක 0712755777 හරහා සම්බන්ධ කර ගනු ඇත.

ජයග්‍රාහකයන් තෝරා ගන්නා ක්‍රියාවලිය සිදුවෙන්නේ කෙසේද?

ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා තරඟකරුවන් අට දෙනෙකු (ප්‍රථම, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන + සැනසිලි තෑගි 10) මොබිටෙල් ආයතනයේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ සහ පළාත් අදායම් දෙපාර්තමෙන්තු නියෝජිතයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් තෝරා ගැනෙනු ඇත. ලකුණු සමවන අවස්ථවක දී ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගන්නේ පරිගණකගත කුසපත් ඇදීමකිනි. එලෙස තෝරා ගන්නා ප්‍රතිඵල අවසන් ප්‍රතිඵලය වේ.

මම ජයග්‍රාකයා උනත් මා තරඟයට භාවිතා කළ මොබිටෙල් අංකය ලියාපදිංචි කර ඇත්තේ වෙනත් අයෙකුගේ නමටයි. මා තෑගි මුදල් ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබනවාද?

නැත. ඔබ භාවිතා කළ අංකයේ ලියාපදිංචි හිමිකාරීත්වය තහවුරු කළ නොහැකි නම් ඔබ තෑගි මුදල් ලබා ගැනීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ නැත.   

අවසාන ජයග්‍රාහකයන් පොදු මහජනතාවගේ දැන ගැනීම සඳහා ප්‍රසිද්ධ කිරීමක් සිදු වෙනවාද?

ඔව්. මොබිටෙල් වෙබ් අඩවියේ සහ නිළ Facebook පිටුව හරහා ජයග්‍රාහකයන් ගේ තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ කෙරේ.

 

තරඟ විස්තරය

 • මෙම විශේෂ IVR  තරඟය ජය ගැනීමට ඔබ කළ යුතු වන්නේ කොටස් 90කින් යුතු “එලන් සහ ජීමී කතාවේ සෑම කතාංගයක් අවසානයේ ම අසන ප්‍රශ්න වලටනිවැරදි පිළිතුරු ලබා දීමයි. තරඟය ඉදිරිපත් වන්නේ සිංහල සහ දෙමළ මාධ්‍යයෙන් පමණි.
 • විශාල ගොවිපලක් හිමි අවිවාහක තරුණයෙකු වන ජිමී සිය පෙම්වතිය වන එලන් සමඟ සිය ගුවන් යානය පදවාගෙන යන අතර සිදුවන අනතුරක් නිසා දෙදෙනා එකිනෙකාගෙන් වෙන් වෙනවා. පසුව ජිමී විසින් එලන්ව සොයා ගෙන යන ගමන ඇසුරෙන් තමයි මේ තරඟය ගොඩනැගෙන්නේ. තරඟකරු විසින් මෙම කතාවේ සෑම කොටසක් අවසානයේ ම අසන ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමෙන් තරඟය ඉදිරියට ක්‍රීඩා කළ හැකිය. එක් කොටසක් අවසානයේ තරඟකරුට ප්‍රශ්න තුනක් යොමු වන අතර එක් ප්‍රශ්නයක් සඳහා අදාළ පිළිතුරු තුනක් ලැබේ. තරඟකරු නිවැරදි පිළිතුරට අදාළ අංකය දුරකතනය ඔස්සේ ඇතුළත් කළ යුතුය.
 • තරඟයට සඳහා දිනකට රුපියල් පහක් සහ බදු අයවේ. දිනකට එක් තරඟකරුවෙකුට ස්වයංක්‍රීයව ලැබෙන්නේ එක් කතාංගයක් (සහ ප්‍රශ්න තුනක්) පමණි. නමුත් අදාළ ගාස්තුව වන (රුපියල් පහක් සහ බදු) ගෙවීමෙන් ඉදිරි කතාංග නැවත ලබා ගැනීමට හැකිය.
 • මෙම තරඟයේ තවත් විශේෂ අංගයක් වන්නේ සෑම පැයකටම වරක් එක් ජයග්‍රාහකයෙකුට රුපියල් දෙසීයක් වටිනා රීලෝඩ් එකක් (පසුගෙවුම් දායකයන් සඳහා මුදල ගිණුමට බැර කෙරේ) දිනා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමි වීමයි. සෑම පැයකටම වරක් තරඟය ක්‍රීඩා කරන තරඟකරුවන් ගෙන් අහඹු ලෙස තෝරා ගන්නා එක් අයෙකුට විශේෂ ප්‍රශ්නයක් ඉදිරිපත් වන අතර එයට නිවැරදි පිළිතුර දීමෙන් මෙම ක්ෂණික රීලෝඩ් තෑග්ග දිනා ගත හැක. ජයග්‍රාකයන් වෙත පැය 48ක් ඇතුළත රීලෝඩ් එක ලැබෙනු ඇත.
 • තරඟය සඳහා දායකත්ව ක්‍රමයෙන් ගාස්තු අය වන නිසා දායකත්වය අහෝසි කරන තුරු සෑම දිනකම රුපියල් පහක් සහ බදු බැගින් අයවේ. ඕනෑම අවස්ථාවක අදාළ උපදෙස් පිළිපැදීමෙන් දායකත්වය අවලංගු කළ හැක.
 • තරඟය සාර්ථකව අවසන් කරන සියළුම තරඟකරුවන් එකම ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයකට පිළිතුරු දී ඇති නිසා සම ලකුණු ඇති තරඟකරුවන් වැඩි ප්‍රමාණයක් සිටිය හැකිය (මෙම තරඟයේ සැමටම සමාන දිනුම් අවස්ථා හිමි වේ. ලකුණු වැඩි කර ගැනීමට තරඟය නැවත නැවත ක්‍රීඩා කිරීමට අවශ්‍ය නැත). එවැනි ජයග්‍රාහකයන් තෝරා ගැනෙන්නේ දිනුම් ඇදීමකිනි.
 • ඕනෑම මොබිටෙල් දුරකතනයකින් අංක 2020 ඇමතීමෙන් තරඟය සමඟ සම්බන්ධ විය හැක.
 • තරඟය 2017 පෙබරවාරි පළවන දින ආරම්භ වී මැයි පළවන දින අවසන් වනු ඇත. තරඟය නිම කර නොමැති තරඟකරුවන් සඳහා මැයි පළවන දින සිට තවත දින පහක සහන කාලයක් ලබා දේ.
 • සෑම නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහා ම ලකුණු හිමි වේ. තරඟකරුට තරඟය ඕනෑම අවස්ථාවක නතර කළ හැකි අතර නැවත ඕනෑම අවස්ථාවක අංක 2020 අමතා තරඟය නැවැත්වූ තැන සිට ඉදිරියට යා හැකිය. ඊට අනුරූපව තරඟකරුගේ ලකුණු ද යාවත්කාල වේ.

තරඟය සඳහා සහභාගීත්වය

 • තරඟයට දායකත්වය ලබා ගැනීමේ සිට ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා සියළු උපදෙස් IVR හරහා තරඟකරුට ලබා දෙනු ඇත.
 • සෑම නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහා ම ලකුණු 10ක් හිමි වේ.
 • වැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු අඩු කිරීමක් සිදු නොවේ.
 • සෑම තරඟවාරයකදී ම තරඟකරුගේ වර්තමාන ලකුණු ඔහුගේ හෝ ඇයගේ මුළු ලකුණු වලට එකතු වේ.
 • තරඟකරු 2020 ඇමතුම විසංධි කරන සෑම විටම ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ලකුණු තත්ත්වය කෙටි පණිවිඩයක් හරහා යැවෙනු ඇත.

 

තරඟයේ මූලික අංග

 • තරඟයේ ඉදිරිපත් වන කතාව කොටස් 90කින් සමන්විත වේ.
 • එක් කොටසකට ප්‍රශ්න 3 බැගින් මුළු තරඟය සඳහා ම ප්‍රශ්න 180 ක් යොමු වේ.
 • තරඟයේ ආරම්භක දිනය පසුවී එකතු වන තරඟකරුවන් සඳහා පසුගිය එක් කතාංයකට (ප්‍රශ්න තුනක් සහිතව) රුපියල් 5 + බදු බැගින් ගෙවා තරඟය සමඟ යාවත්කාල විය හැකිය.
 • සියළුම ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුර දීම ජයග්‍රාහකයකු වීමට සුදුසුකම් ලැබීමට අනිවාර්ය විය හැකිය.  
 • විශේෂ ප්‍රශ්න ඇතුළු සියළුම ප්‍රශ්න වලට ලබා දෙන නිවැරදි පිළිතුරක් සඳහා ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ.
 • වැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු අඩු කිරීමක් සිදු නොවේ.
 • තරඟය දින 90කින් අවසන් වන අතර තරඟය අවසානයේ ක්‍රීඩා කර අවසන් නැති තරඟකරුවන් සඳහා දින පහක සහන කාලයක් ලබා දේ.
 • තරඟය අතරමැද දායකත්වය අහෝසි කර නැවතත් අළුතෙන් ලියාපදිංචි වන තරඟකරුවන් අළුතෙන් එකතු වූ තරඟකරුවන් ලෙස සළකණු ලැබේ. ඔවුන්ගේ අහෝසි කළ දායකත්වයට අදාළ ලකුණු අළුත් දායකත්වය සඳහා එකතු නොවේ.
 • තරඟකරු 2020 ඇමතුම විසංධි කරන සෑම විටම ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ලකුණු තත්ත්වය කෙටි පණිවිඩයක් හරහා යැවෙනු ඇත. නැතිනම් SCORE ලෙස TYPE කර 2020 වෙත කෙටි පණිවිඩයක් එවීමෙන් ලකුණු තත්ත්වය දැන ගත හැකිය.

ජයග්‍රාහකයන් තෝරා ගැනීම‍

 • තරඟය අවසානයේ උපරිම ලකුණු ලබා ගන්නා තරඟකරුවන් 3 දෙනා සඳහා ප්‍රථම, දෙවන හා තුන්වන ස්ථානයන්ට අදාළ තෑගි හිමි වනු ඇත. ලකුණු සමවන අවස්ථාවලදී කුසපත් ඇදීමෙන් ජයග්‍රාහකයන් තෝරා ගනු ඇත.
 • ප්‍රධාන  ත්‍යාග තුනට අමතරව සෙසු උපරිම ලකුණු ලාභීන් 5 දෙනෙක් සඳහා සැනසිලි තෑගි 5ක් හිමි වේ. මෙහිදී ද ලකුණු සමවන අවස්ථාවලදී කුසපත් ඇදීමක් සිදු වේ.

තරඟ කොන්දේසි

 • මෙම තරඟයට සහභාගි වන ක්‍රීඩකයන් තරඟයේ අදාළ නීති රීති හා කොන්දේසි වලට යටත් විය යුතු ය.
 • මෙම තරඟය වලංගු වන්නේ 2017 පෙබරවාරි පළවන දින ආරම්භ වී මැයි පළවන දින දක්වා පමණකි.
 • අවසන් දිනුම් සඳහා සුදුසුකම් ලබන්නේ ඉහළම ලකුණු ලබා ගන්නා තරඟකරුවන් අට දෙනෙකු පමණකි (ප්‍රථම, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන + සැනසිලි තෑගි 10). ලකුණු සමවන අවස්ථවක දී ජයග්‍රාහකයින් තෝරා ගන්නේ පරිගණකගත කුසපත් ඇදීමකිනි. ජයග්‍රාකයන් තෝරා ගැනීම මොබිටෙල් ආයතනයේ අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ සහ පළාත් අදායම් දෙපාර්තමෙන්තු නියෝජිතයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙනු ඇත. එලෙස තෝරා ගන්නා ප්‍රතිඵල අවසන් ප්‍රතිඵලය වේ.
 • තෝරා ගන්නා ජයග්‍රාහකයන් මොබිටෙල් ආයතනයේ නියෝජිතයන් මගින් පමණක් නිල දුරකතන අංක 0712755777 හරහා සම්බන්ධ කර ගනු ඇත. ජයග්‍රාහකයකු සම්බන්ධ කර ගැනීමට නොහැකි අවස්ථාවල දී මීළඟ පැය තුන ඇතුළත තවත් තුන්වතාවක් උත්සාහ කරනු ඇත. එයත් අසාර්ථක වන අවස්ථාවල දී වෙනත් තරඟකරුවෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා අළුතින් කුසපත් අදිනු ලැබේ.
 • කිසිම හේතුවක් නිසා හෝ මෙම තරඟයේ ලබා දින තෑගි මුදල් වෙනස් නොකෙරෙන බව කාරුණිකව සළකන්න.
 • මෙම තරඟයේ ජයග්‍රාහකයන් ට සිය තෑගි වලට හිමිකම් කිව හැකි වන්නේ මොබිටෙල් ජාලයේ සේවාවන්ට අදාළ ගෙවීම් නිසි පරිදි සිදු කිරීමෙන් පසුව පමණකි. ජයග්‍රණනය කරන පාරිභෝගිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත යටතේ ඇති සියළුම මොබිටෙල් සේවාවන් ට අදාළ ගෙවීම් මෙයට අයත් වේ.
 • මෙම තරඟය සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් මොබිටෙල් සේවකයන්, ව්‍යාපාර හවුල්කරුවන්, එහි දැන්වීම් ආයතන සේවකයන් හෝ එම පවුල් වල සාමාජිකයන් හට සහභාගී විය නොහැක.
 • තරඟ අවසානයේ ජයග්‍රාහකයන් ලෙස තෝරා ගන්නා තරඟකරුවන් සඳහා අදාළ ත්‍යාග ලබා ගැනීමට ඔබ විසින් තරඟය සඳහා භාවිතා කළ  මොබිටෙල් සම්බන්ධතාවයේ නීත්‍යානුකූල අයිතිය තහවුරු කළ යුතුය. නොඑසේනම් හිමිකරු ගේ ලිඛිත අවසරයක් ලබා ගත යුතුය.
 • ජයග්‍රාහකයන් තේරීම හා ත්‍යාග බෙදා හැරීම සිදුවන්නේ තරඟ කාලසීමාවෙන් පසුව ය.
 • කිසියම් ජයග්‍රාහකයකු ආයතනය විසින් නියම කරන කාලය (දින 30) තුළ ත්‍යාගය ලබා නොගතහොත් එම ත්‍යාගය අවලංගු කෙරෙනු ඇත.
 • තරඟ කාලය ඇතුළත දී ඇතිවන වැලැක්විය නොහැකි තාක්ෂණික දෝෂ නිසා හට ගන්නා කිසියම් හානිකර තත්ත්යවන් සඳහා මොබිටෙල් ආයතනය වග කියනු නොලැබේ.
 • මෙම තරඟයට අදාළ නීති රීති හෝ කොන්දේසි වෙනස් කිරීමේ හැකියාව මොබිටෙල් ආයතනය සතුය.

 

Looking for...