MAIN MENU

මොබිටෙල් දවසේ ආගමික සිතිවිල්ල

ජාතික ජංගම දුරකතන සේවා සපයන්නා ලෙස, මොබිටෙල් ඔබගේ ජංගම දුරකතනය මත තවත් නිර්මාණශීලී විශේෂාංගයක් හඳුන්වාදෙයි. එය දිනපතා ඔබ කලින් තීරණය කරන ලද වේලාවක, ස්වයංක්‍රීයව කෙරෙන සංඥාවක් මගින් ඔබ නින්දෙන් අවදිකරවන සේවාවකි.  එම ඇමතුමට සවන් දීමෙන් ඔබ අදහන ආගමට අනුකූල වදන් පෙළක් ශ්‍රවණය කළ හැකිය.

නිතර නැගෙන ප්‍රශ්ණ

1. මොබිටෙල් දවසේ ආගමික සිතිවිල්ල යනු කුමක් ද?
 
මෙම සේවාව පාරිභෝගිකයින්ට දිනයේ කලින් තීරණය කරන ලද වේලාවක ලැබෙන ඇමතුමකට සවන්දීමෙන් ආගමික වදන් පෙළක් ශ්‍රවණය කිරීමට අවස්තාව සලසයි. 

2. පාරිභෝගිකයා ඇමතුම ලබන අංකය කුමක් ද?

243
 
3. මෙම සේවාවට ඇතුළත් වන ආගම් හා භාෂාවන්  මොනවාද?
 • බුදුදහම සිංහලෙන්
 • බුදුදහම ඉංග්‍රීසියෙන්
 • ක‍තෝලික දහම සිංහලෙන්
 • ක‍තෝලික දහම ඉංග්‍රීසියෙන්
 • ඉස්ලාම් දහම දමිල බසින්
 • හින්දු දහම දමිල බසින්
   
4. මෙම සේවාව සක්‍රිය කර ගන්නේ කෙසේ ද?
 
සේවාව සක්‍රිය කර ගැනීම සඳහා පාරිභෝගිකයා විසින් පහත පියවරයන් අනුගමනය කළ යුතුය.
 • 244 අමතන්න
 • භාෂාව ‍තෝරා ගන්න
 • අවශ්‍ය දහම ‍තෝරාගන්න
 • ඇමතුම අවශ්‍යවන වේලාව ‍තෝරා ගන්න (පැය 12 ඔරලෝසුවෙන්)
 • පෙරවරු ද (AM ), පස්වරු ද (PM), යන්න ‍තෝරා ගන්න.
 • කාල සටහන ‍තෝරා ගන්න - (සම්පූර්ණ සතියම හෝ සතියේ දවස් පමණක් ද යන්න)

5. අයකිරීම කොපමණද?
 
සේවාව සඳහා දායක ගාස්තුව
පසු ගෙවුම් - මසකට  රු. 30 ක් සහ බදු 
පෙර ගෙවුම් - දිනකට රු 1 ක් සහ බදු 
IVRගාස්තුව (243 සහ 244) - විනාඩියකට රු. 2 ක් සහ බදු

6. පාරිභෝගිකයා වෙත ලැබෙන ඇමතුමට සවන් දීම වෙනුවෙන් ගාස්තු අය කරන්නේ ද?
 
නැත
 
7. පාරිභෝගිකයාට  දවසේ සිතිවිල්ලට නැවත නැවතත් සවන් දිය හැකිද?
 
ඔව්, 243 අංකයට ඇමතීමෙන් පාරිභෝගිකයාට දවසේ සිතිවිල්ලට නැවත සවන් දිය හැකිය.
 
8. 243 අමතා සවන්දීම සඳහා පාරිභෝගිකයා විසින් ගාස්තු ගෙවිය යුතු ද?
 
ඔව්, පාරිභෝගිකයා 243 අමතා සිතිවිල්ලට සවන් දෙන්නේ නම් විනාඩියකට රු.2 ක් සහ බදු ගෙවිය යුතුය.
 
9. පෙර නිගමනය කළ කරුණු (ආගම, වේලාව ආදිය) වෙනස් කරන්නේ කෙසේ ද?
 
244 අමතන්න
 
10. පෙර තීරණය කළ සැකසුම් (ආගම, වේලාව ආදිය) වෙනස් කිරීම සඳහා අමතර ගාස්තු ගෙවිය යුතු ද?
 
නැත (244 IVR ගාස්තු පමණි)
 
11.සේවාව අක්‍රිය කරන්නේ කෙසේ ද?
 
244 අමතන්න
 
12. රෝමින්ග් අතර තුර මෙම සේවාව භාවිතා කළ හැකි ද?
 
නැත
 
13. පාරිභෝගිකයාට වරකට එක් ආගමකට වඩා දායක විය හැකි ද?
 
නැත
 

 

මොබිටෙල් පොරොන්දම් ගැලපීමේ සේ වාව යනු කුමක්ද?
 
සාම්ප්රදායික භාවිතයේ එන පොරොන්දම් 20 ජංගම දුරකතන තාක්ශනය භාවිතයෙන් ඇමතුමක් ලබාගෙන දෙදෙනාගේ උපන් දිනයට අදාල තොරතුරු ඇතුලත්කර එසැනින් පොරොන්ඳම් ගැලපීම පිලිඹඳ තොරතුරු හඬ භාවිතයෙන් ලබාගැනීමේ සේවයකි.
 
මෙම සේවය සඳහා සම්පත් දායකත්වය/තොරතුරු ලබාදෙනුයේ කවුරුන් විසින්ද?
 
ජොතිශ්යවෙදී ආචාර්ය මොහාන් වික්රමසිංහ විසින්.
 
සේවාව ලබා ගැනීම සඳහා කලයුත්තේ කුමක්ද?
 
මොබිටෙල් දුරකතනයෙන් 505 අමතන්න
 
මෙමගින් පොරොන්දම් ගැලපීම සිදුකරන්නේ කෙසේද?
 
අංක 505 අමතා දෙදෙනාගේ උපන් වේලාවට අදාල තොරතුරු නිවැරදිව ඇතුලත් කරන්න.
 
ගාස්තු:
 
505 ඇමතීම සඳහා විනාඩියකට රුපියල් 2 ක් සහ බදු. එක් පොරොන්දම් ගැලපීමක් සඳහා සියලු බදු ඇතුලත්ව රුපියල් 100 ක් අයකරනු ලැබේ.
 
පොරොන්දම් සේවාවේ විශේෂ දීමනාව බලපවත්වන කාල සීමාව. මැයි මස 15 දින සිට ජුනි මස 30 දක්වා.
 
ජයග්රහකයා තේරීමේ ක්රියාවලිය කුමක්ද?
 
එක් ජයග්රහකයෙකු පමණක් තෝරාගනු ලැබේ. දීමනා කාලයතුල වැඩිවශයෙන් පොරොන්දම් ගැලපීම සිදුකරන මොබිටෙල් පාරිභෝගිකයා අධීක්ශණ මණ්ඩලයක් ඉදිරියේ තෝරාගනු ලැබේ.
 
ජයග්රහකයා තොරාගනුලබන දිනය?
 
ජුලි මස 10 වන දින (2014).
 
ත්යාගය?
 
නොකියා ලුමියා 1320 ජංගම දුර කතනයක්.
 
 
 
පොරොන්දම් ගැලපීමේ සේවය යනු කුමක්ද?
 
මෙය මොබිටෙල් ආයතනය විසින් අලුතින්ම හඳුන්වාදෙන ජෝතිෂ්ය සේවාවකි. මෙහිදී කෙටි ඇමතුම් අංක 505 අංකනය කර යෝජිත ගැහැණු සහ පිරිමි අයගේ උපන් දිනය, වෙලාව සහ ස්ථානය ඇතුලත්කර පොරොන්දම් ගැලපීම කලහැක. ඇතුලත් කරන වේලාවන් පාදක කරගෙන සාදනු ලබන 20 පොරොන්දම ගැලපීම මෙහිදී සිදුකරනු ලබන අතර එහි ගැලපීම හඬ මගින් ඉදිරිපත් කරයි.
 
අයකිරීම්
 
අ. කෙටි අංක 505 අංකනය කිරීම සඳහා විනාඩියකට : රු 2.00 සහ අදාළ බදු
ආ. 20 පොරොන්දම් ශාරාංශය: රු 100 යි (සියලු බදු සහිතව)
 
අනෙකුත් (වැඩි විස්තර සඳහා අයකිරීම්)
 
ඇ. අනිවාර්ය පොරොන්දම් 5 විස්තරාත්මකව දැනගැනීමට: රු 50 යි (සියලු බදු සහිතව )
ඈ. පොරොන්දම් 20 ගැලපීම එකින් එක දැන ගැනීමට: රු 50 යි (සියලු බදු සහිතව)
ඉ . කුජ දෝෂ සඳහා : රු .00. (නොමිලේ)
ඊ . පෙර ගලපනලද පොරොන්දම් විස්තරයට සවන්දීමට : ඇමතුම් ගාස්තු පමණි
 
දවසේ ඕනෑම වෙලාවක සතියේ දින හතේම මෙම සේවය ලබාගත හැක.
 
පෙර ගෙවුම් සහ පසු ගෙවුම් ඕනෑම පාරිභෝගිකයෙකු හට මෙම සේවය ලබා ගතහැක.
 
කේන්දර පලාඵල: ජෝතිර්වේදය ට අනුව  ඔබගේ කේන්දර පලාඵල දැන ගැනීමට දැන් මොබිටෙල් වෙතින් අවස්ථාව උදා වී ඇත.
කෙටි පණිවිඩ : Mobitel->My Mobitel->fun->Horoscope->Rahu period
IVR : 666 අංකනය කරන්න.

මෙම සේවාව අපගේ WAP අඩවිය වන wap.mobitel.lk.ඔස්සේද ලබා ගත හැක.

 
ගාස්තු (එක ඉල්ලීමකට) රු. 2 + බදු සහ ගාස්තු (විනාඩියකට) රු. 5 + බදු
 
රාහු කාලය: රාහු කාලය පිළිබද දැන ගැනීමට පහත සදහන් උපදෙස් අනුව  ක්‍රියා කරන්න.
 
කෙටි පණිවිඩ : Mobitel -> My Mobitel -> fun -> Horoscope -> Rahu period
IVR : 666 අංකනය කරන්න.

මෙම සේවාව අපගේ WAP අඩවිය වන wap.mobitel.lk.ඔස්සේද ලබා ගත හැක.

 
ගාස්තු (එක ඉල්ලීමකට) රු. 2 + බදු සහ ගාස්තු (විනාඩියකට) රු. 5 + බදු

 

Looking for...